Självreflektion ger starkare företag
Ett djupt människointresse har fört Sten Relke fram till sin framgångsrika position inom teambuilding och ledarskapsutveckling i det egna företaget Human Vision AB. Med bred utbildning och arbetserfarenhet från både privata näringslivet och vård- och omsorgssektorn, som ingenjör och beteendevetare bidrar Sten med ett helhetstänkande som hjälper företag och organisationer att vidareutveckla personer i ledande befattningar. Lednings- och personalgrupper men även säljare och andra personer som har kundkontakter har fått utbildning genom Sten.
- Jag har varit många år i den här branschen och det är oerhört inspirerande att vara med och utveckla grupper och enskilda personer, både som individer och i deras yrkesliv, säger Sten.
En av de viktiga delarna är chefskapet och ledarskapsutveckling. Ett gott ledarskap bygger på en förståelse för sin egen roll samt förankring i gruppen och organisationen, men också i att engagera medarbetarna och få dem att känna sig delaktiga i verksamheten.
- Det är lätt att bli hemmablind och köra på i hjulspår som kanske inte är så effektiva. Jag arbetar ofta med långa åtaganden. Flera av mina uppdragsgivare har jag arbetat med i över tio år och sett både företag och människor växa under vägen, berättar Sten.
Han får ofta höra i efterhand att hans öppna och raka kommunikation och konstruktiva ifrågasättande av invanda beteenden fått chefer att växa och se deras ledarskap i ett nytt ljus.
- Att skapa en tillåtande atmosfär i en organisation är viktigt, då gäller det för mig att vara uppriktig och stödjande.

Teambuilding är en annan del av Human Visions verksamhet. Det kan handla om ett företag eller organisation som kört fast och där medarbetarna behöver stöd i en utvecklingsprocess.
- Genom att börja internt och se över attityder och förhållningssätt, kanske omfördela vissa arbetsuppgifter blir konsekvensen att även kundmöten och bemötanden utåt förbättras om det sker på rätt vis, förklarar Sten. Det handlar om att påverka hela organisationens kultur.
Nyligen var Human Vision med och skapade nätverket Helhet, där en coach, en samtalsterapeut och en japansk massör ingår vid sidan av Stens företag.
- Genom att arbeta med helheten och uppnå balans blir man bättre på att ta rätt beslut och utöva ett sundare ledarskap. Med Helhet kan vi uppnå en synergieffekt, hoppas Sten.
Gå gärna in på hemsidan för mer information!


Human Vision AB

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0431-198 46,
Alternativ: 0705-30 22 99


Email:
sten.relke@humanvision.se

Hemsida:
www.humanvision.se

Adress:
Human Vision AB
Danielslundsgatan 50
26262 Ängelholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN